ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

1. Загальні положення та терміни цієї Політики конфіденційності

Справжня Політика конфіденційності, далі - Політика, діє щодо обробки персональних даних які може отримати Громадська організація “НЕЗАБУДУ” від фізичних осіб (суб'єктів персональних даних) на підставі Конституції України та Закону України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 р. №2297-VI (далі - Закон), а також Генерального регламенту про захист даних (ЄС) 2016/679 від 27.04.2016 р. (EU General Data Protection Regulation, далі - GDPR) та іншого застосовного Європейського законодавства про захист даних, що спільно іменується далі - Законодавство.

1.1 Персональні дані - відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифіковано (Користувач);

1.2 Суб'єкт персональних даних - це фізична особа, до якої належать персональні дані і яка за цими персональними даними можна ідентифікувати, або яка вже ідентифікована;

1.3 Адміністрація сайту (Адміністрація, а також далі за текстом ми, нами, нас, нам) - Громадська організація “НЕЗАБУДУ”;

1.4 Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, відновлення, використання та розповсюдження (поширення, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

1.5. Поширення персональних даних - дії щодо передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб'єкта персональних даних;

1.6. Використання персональних даних - будь-які дії Адміністрації з обробки цих даних, дії їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних з персональними даними, що здійснюються за згодою суб'єктів персональних даних даних або відповідно до законодавства України;

1.7. Користувач - суб'єкт персональних даних, будь-яка дієздатна фізична особа, яка приєдналася до цієї Політики у власних інтересах для збереження та пошуку інформації про своїх предків, знайомих та інших людей, яке зареєструвалося в онлайн-сервісі https://nezabudu.com.ua за допомогою мережі Інтернет;

1.8. Онлайн-сервіс – сервіс, який належить Адміністрації та розташований за адресою https://nezabudu.com, призначений для збереження пам'яті про предків, близьких і знайомих, а також про людей, які зробили внесок у розвиток країни, культури тощо;

1.9. Особистий кабінет – розділ онлайн-сервісу, доступ до якого Користувача здійснюється після його реєстрації в онлайн-сервісі https://nezabudu.com та запровадження унікального логіну та паролю. Особистий кабінет містить персональні дані Користувача та призначений для перегляду та керування доступними функціональними можливостями онлайн-сервісу;

1.10. Реєстрація - дії Користувача щодо заповнення та відправлення реєстраційної форми, розміщеної в онлайн-сервісі, які у разі відсутності в Адміністрації заперечень з реєстрації мають наслідком надання доступу до Особистого кабінету;

1.11. Авторизація - введення Користувачем свого логіну та пароля для входу до свого Особистого кабінету онлайн-сервіс;

1.12 Політика - це Політика конфіденційності, розташована за адресою https://nezabudu.com/privacy;

1.13. Контролер персональних даних - це фізична чи юридична особа, яка визначає цілі та засоби для обробки персональних даних та несе головну відповідальність за їх обробку. Контролер персональних даних є "власником персональних даних" у термінології українського законодавства. У рамках справжньою Політики Контролером персональних даних є Громадська організація “НЕЗАБУДУ”;

1.14. Процесор персональних даних - це фізична чи юридична особа, яка на підставі інструкцій (Вказівок, розпоряджень) контролер обробляє персональні дані для контролера. Процес ор персональних даних є “розпорядником персональних даних” у термінології українського законодавства;

2. Загальні положення

2.1. Політика застосовується до всіх Ваших персональних даних, які можуть бути отримані Нами в процесі використання Вами онлайн-сервісу. Ця Політика поширюється на персональні дані, отримані як до, так і після введення в дію цієї Політики.

2.2. Мета Політики полягає в доведенні до Вас необхідної інформації, яка дозволяє оцінити, які персональні дані та з якими цілями обробляються нами, методи їх обробки та забезпечення безпеки.

2.3. При використанні онлайн-сервісу, Ви, повідомивши Адміністрацію свої персональні дані, у тому числі за допомогою третіх осіб, визнаєте свою згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до цією Політикою.

2.4. У разі незгоди з умовами цієї Політики Ви зобов'язані припинити використовувати онлайн-сервіс.

2.5. Згода на обробку персональних даних може бути відкликана суб'єктом персональних даних. В разі відкликання суб'єктом персональних даних згоди на обробку персональних даних, Адміністрація має право продовжити обробку персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних за наявності підстав, зазначених у Законодавстві.

2.6. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем, не має можливості оцінювати його дієздатність. Однак Адміністрація виходить із того, що Користувач діє сумлінно, обачно, надає достовірні та достатні персональні дані та додає все необхідні зусилля щодо підтримки таких даних у актуальному стані, і не порушує права третіх осіб.

2.7. Погоджуючись з умовами цієї Політики, Ви підтверджуєте, що в момент збирання персональних даних Ви повідомлено про осіб, яким передаються персональні дані, зміст та цілі збору персональних даних. Ви підтверджуєте (гарантуєте), що персональні дані, які передані нам на обробку, передані з згоди власників персональних даних та в рамках Законодавства.

2.8. Адміністрація, отримавши персональні дані від Користувача, не бере на себе зобов'язання щодо інформування суб'єктів (їх представників), персональні дані яких йому передані, про початок опрацювання персональних даних, оскільки обов'язок здійснити відповідне інформування під час укладання договору з суб'єктом персональних даних та/або при отриманні згоди на таку передачу несе Користувач, який передав персональні дані.

2.9. Обробка Ваших персональних даних здійснюється відповідно до вимог Закону. Обробка персональних даних осіб, які перебувають на території ЄС або є громадянами ЄС, регулюється, зокрема, Генеральним регламентом про захист даних ЄС 2016/679 (далі – “GDPR”). Також законодавство інших країн, може встановлювати додаткові вимоги.

2.10. Ця Політика діє стосовно всієї інформації, яку Адміністрація може отримати Користувачі під час використання ним онлайн-сервісу, а також під час виконання Адміністрацією будь-яких угод і договорів із Користувачем.

2.11. Ця Політика є внутрішнім документом Адміністрації.

2.12. Контролер персональних даних звільняється від відповідальності за наслідки, що настали у зв'язку з обробкою ним персональних даних, якщо він не несе відповідальності за подію, що спричинила наступ таких наслідків.

Ви також погоджуєтесь з тим, що Власник персональних даних має право надавати доступ та передавати Ваші персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень, виключно, якщо не змінюється мета їх обробки і лише у випадках, передбачених цією Політикою конфіденційності та/або законодавством України.

Ніхто віком до 18 років не повинен надавати нам персональну інформацію через онлайн-сервіс. Ми не збираємо цілеспрямовано персональну інформацію осіб віком до 18 років. Батьки та опікуни повинні постійно контролювати пов'язану з цим діяльність своїх дітей.

3. Склад персональних даних

3.1. Адміністрація для здійснення своєї діяльності та для виконання своїх зобов'язань тельств обробляє персональні дані Користувача, надані ним під час реєстрації на сайті https://nezabudu.com.ua та що зберігаються в особистому кабінеті.

3.2. До персональних даних Користувача належать: прізвище, ім'я, по-батькові, адреса електронної пошти, номер мобільного/стаціонарного телефону, країна проживання, дата народження, інформацію про банківські картки, паролі Користувача.

Ми просимо Вас повідомляти лише ті персональні дані, які необхідні для надання обраної Вами послуги, отримання інформаційної розсилки або відповіді на Ваш спеціальний запит/претензію. У той же час, якщо Ви вирішіть повідомити додаткові персональні дані, ми також зможемо обробити їх з необхідним рівнем захисту. Також ми збираємо та обробляємо дані, які вносить Користувач про своїх близьких та знайомих.

3.3. Адміністрація має право встановлювати вимоги до складу персональних даних, які мають обов'язково надаватися під час використання онлайн-сервісу. Якщо певна інформація не зазначена Адміністрацією як обов'язкова, її надання або розкриття здійснюється Користувачем на власний розсуд.

3.4. Дані, які автоматично передаються Адміністрації під час використання онлайн-сервісу Користувачем з допомогою встановленого на пристрої програмного забезпечення: IP-адреса, інформація про браузер та вид операційної системи пристрою, технічні характеристики обладнання та програмного забезпечення, дата та час доступу до онлайн-сервісу.

4. Підстави та мета обробки персональних даних

4.1. Підставами для обробки персональних даних є:

1) згода суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних Адміністрацією;

2) укладання та виконання договору, однією зі сторін якої є суб'єкт персональних даних або який укладено на користь суб'єкта персональних або для здійснення заходів, що передують висновку договору на вимогу суб'єкта персональних;

3) необхідність виконання Адміністрацією вимог, передбачених Законодавством.

4.2. Метою обробки персональних даних є:

⦁ здійснення покладених на Адміністрацію функцій відповідно до законодавства України та GDPR;

⦁ збору, зберігання та обробки персональних даних отриманих в онлайн-сервісі в рамках Закону та GDPR;

⦁ для надсилання Користувачеві комерційних (маркетингових) повідомлень, що містять додаткову інформацію про послугах, актуальних акціях та спеціальних пропозиціях, що стосуються послуг, що надаються Адміністрацією з за допомогою онлайн-сервісу.

⦁ ідентифікація суб'єкта персональних даних під час використання онлайн-сервісу;

⦁ зв'язок із суб'єктом персональних даних у разі потреби, у тому числі, направлення пропозицій, інформаційних матеріалів, повідомлень, інформації та запитів, реклами, а також обробка запитів суб'єкта персональних даних;

⦁ покращення якості онлайн-сервісу, зручності його використання, розробка нових функціональних можливостей і покращення якості обслуговування;

⦁ підвищення професійних навичок та кваліфікації Користувача;

⦁ проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних;

⦁ виконання Адміністрацією договірних та інших зобов'язань перед Користувачем з операцій, укладених між Адміністрацією та Користувачем або третіми особами на користь Користувача.

5. Основні засади обробки персональних даних

5.1. Обробка персональних даних Адміністрацією здійснюється на основі принципів:

5.1.1. Законності цілей та способів обробки персональних даних;

5.1.2. Добросовісності Адміністрації, як власника персональних даних, досягається шляхом виконання вимог законодавства України щодо опрацювання персональних даних;

5.1.3. Досягнення конкретних, наперед визначених цілей обробки персональних даних;

5.1.4. Відповідності цілей обробки персональних даних цілям, заздалегідь визначеним та заявленим при зборі персональних даних;

5.1.5. Відповідності переліку та обсягу оброблюваних персональних даних, а також способів обробки персональних даних заявленим цілям обробки;

5.1.6. Достовірність персональних даних, їх достатність для цілей обробки, неприпустимість обробки персональних даних, надлишкових по відношенню до цілей обробки персональних даних;

5.1.7. Забезпечення при обробці персональних даних точності персональних даних, їх достатності, а в необхідних випадках та актуальність по відношенню до цілей обробки персональних даних.

5.1.8. Неприпустимість об'єднання баз даних, що містять персональні дані, обробка яких здійснюється з цілями несумісними між собою;

5.1.9. Зберігання персональних даних у формі, що дозволяє визначити суб'єкта персональних даних, не довше, чим цього вимагають мети їхньої обробки.

5.1.10. Оброблювані персональні дані підлягають знищенню або знеособленню для досягнення цілей обробки або у разі втрати потреби у досягненні цих цілей, якщо інше не передбачено законодавством України та GDPR.

5.1.11. Ми також повинні враховувати періоди, для яких нам, можливо, потрібно зберегти Ваші персональні дані для виконання наших юридичних зобов'язань перед Вами чи контролюючими органами.

5.1.12. Ми можемо з часом мінімізувати Ваші персональні дані, які ми використовуємо, або навіть можемо зробити Ваші дані анонімними, щоб вони не могли бути пов'язані з Вами особисто. У цьому випадку ми зможемо використовувати цю інформацію зі статистичною чи іншою метою без подальшого повідомлення, оскільки така інформація перестає бути персональними даними.

5.2. Обробка персональних даних здійснюється Адміністрацією в статистичних чи інших дослідних цілях за умови обов'язкового знеособлення персональних даних.

5.3. Адміністрація не здійснює обробку персональних даних, що стосуються расового чи етнічного походження, політичних, релігійних чи світоглядних переконань, членства в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних статевого життя, біометричних та генетичних даних.

5.4. Обробка персональних даних здійснюється з дотриманням умов, визначених законодавством України та GDPR.

6. Термін обробки персональних даних

6.1. Терміни обробки персональних даних визначаються виходячи з цілей обробки, але не довше, ніж це визначено Законодавством.

6.2. Персональні дані, термін обробки (зберігання) яких минув, повинні бути знищені або знеособлені, якщо інше не передбачено Законом. Зберігання персональних даних здійснюється у формі, що дозволяє визначити суб'єкта персональних даних не довше, ніж цього вимагають мети обробки персональних даних, якщо строк зберігання персональних даних не встановлено Законом. Персональні дані, що обробляються, підлягають знищенню або знеособлення після досягнення цілей обробки або у разі втрати необхідності досягнення цих цілей, якщо інше не передбачено Законом. Ми також повинні враховувати періоди, для яких нам, можливо, буде потрібно зберегти Ваші персональні дані для виконання наших юридичних зобов'язань перед Вами чи контролюючими органами (відповідно до Регламенту ЄС 261/2004).

6.3. Ми можемо з часом мінімізувати Ваші персональні дані, які ми використовуємо, або навіть можемо зробити Ваші дані анонімними, щоб вони не могли бути пов'язані з Вами особисто. У цьому випадку ми зможемо використовувати цю інформацію без подальшого інформування Вас.

7. Коло осіб, які були допущені до обробки персональних даних з боку Адміністрації

7.1. Для досягнення цілей цієї Політики до обробки персональних даних допущені лише ті працівники Адміністрації, на яких покладено такий обов'язок відповідно до їх службових (трудових) обов'язками. Доступ інших працівників може бути наданий виключно у передбачених Законом випадках. Адміністрація гарантує від своїх співробітників дотримання конфіденційності та забезпечення безпеки персональних даних при їх обробці.

7.2. Адміністрація має право передати персональні дані третім особам у таких випадках: - суб'єкт персональних даних реєструючись на сайті дає свою згоду на такі дії, якщо вони не суперечать Законодавству України та GDPR;
- передача передбачена українським чи іншим відповідним законодавством у межах встановленої законодавець ним процедури.

7.3. Адміністрація має право доручити обробку персональних даних третій особі за згодою суб'єкта персональних даних, якщо інше не передбачено законодавством України, на підставі ув'язненого з третьою особою договору, умовою якого є дотримання конфіденційності та нерозголошення персональних даних.

7.4. Представники органів державної влади (у тому числі контролюючих, наглядових, правоохоронних і інших органів), одержують доступ до персональних даних, що обробляється Адміністрацією, в обсязі та порядку, визначеному Законодавством.

8. Реалізація захисту персональних даних

8.1. Діяльність Адміністрації з обробки персональних даних в інформаційних системах нерозривно пов'язана з захистом Адміністрацією конфіденційності отриманої інформації, якщо це не суперечить чинному законодавству.

8.2. Система захисту персональних даних включає в себе організаційні та (або) технічні заходи, визначені з урахуванням актуальних загроз безпеці персональних даних та інформаційних технологій, що використовуються в інформаційних системах. Адміністрація здійснює оновлення цих заходів із появою нових технологій у разі потреби.

8.3. Обмін персональними даними під час їх обробки в інформаційних системах здійснюється каналами зв'язку, захищеним технічними засобами захисту інформації.

8.4. Під час обробки персональних даних в інформаційних системах Адміністрацією забезпечуються:

⦁ проведення заходів, спрямованих на запобігання несанкціонованому доступу до персональних даних та (або) передача їх особам, які не мають права доступу до такої інформації;

⦁ своєчасне виявлення фактів несанкціонованого доступу до персональних даних;

⦁ недопущення впливу на технічні засоби автоматизованої обробки персональних даних, результаті якої може бути порушено їхнє функціонування;

⦁ можливість негайного відновлення персональних даних, модифікованих та знищених внаслідок несанкціонованого доступу до них;

⦁ постійний контроль рівня захищеності персональних даних.

8.5. Щодо персональної інформації зберігається конфіденційність, за винятком випадків, коли технологія онлайн-сервісу або налаштування програмного забезпечення, що використовується Користувачем, передбачають відкритий обмін інформацією з іншими Користувачами онлайн-сервісу або з будь-якими користувачами мережі Інтернет.

8.6. Адміністрація реалізує такі вимоги законодавства України у сфері персональних даних:

⦁ вимоги щодо конфіденційності персональних даних;

⦁ вимоги щодо забезпечення реалізації суб'єктом персональних даних своїх прав;

⦁ вимоги щодо забезпечення точності персональних даних, а в необхідних випадках і актуальності щодо до цілям обробки персональних даних (з прийняттям (забезпеченням вжиття) заходів щодо видалення або уточнення) неповних або неточних даних);

⦁ вимоги до захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, спотворення, блокування, копіювання, надання, розповсюдження персональних даних, а також інших неправомірних дій щодо персональних даних;

⦁ інші вимоги Закону.

8.7. Відповідно до Закону Адміністрація самостійно визначає склад та перелік заходів, необхідних та достатніх для забезпечення виконання обов'язків, передбачених законодавством у сфері персональних даних від неавторизованої або незаконної обробки та від ненавмисної втрати, знищення або ушкодження. Адміністрація дотримується принципу мінімізації персональних даних. Ми обробляємо лише ту інформацію про Вас, яка нам необхідна, або інформацію, яку Ви за своєю згодою надасте більше за межі необхідної обробки. Крім цього, ми налаштували всі інтерфейси Онлайн-сервісу та програми для надання послуг так, щоб дотримувалася максимально можлива конфіденційність, налаштування якої можна відкоригувати на свій розсуд. При передачі персональних даних державним органам ми завжди використовуємо найбільше безпечні та перевірені шляхи передачі таких даних.

8.8. Cookies та інші технології відстеження.

Cookies - це невеликі текстові файли, які зберігають сайти на комп'ютері або мобільних пристроях момент, коли ви починаєте їх використовувати. Таким чином, сайт на час пам'ятатиме Ваші переваги та дії, які Ви виконали, у тому числі, щоб Вам не потрібно було повторно вводити ці дані. Наші файли cookies самі по собі не ідентифікують окремого користувача, а ідентифікують лише комп'ютер або мобільне пристрій, яким Ви користуєтеся.Cookies та інші технології відстеження у нашому онлайн-сервісі можуть використовуватися різними способами, наприклад, з метою експлуатації онлайн-сервісу, аналізу відвідуваності або рекламних цілях. Cookies та інші технології відстеження ми використовуємо, зокрема, для підвищення якості та ефективності наших послуг. Повідомляємо, що Ви можете в налаштуваннях деяких інтернет-браузерів можна налаштувати заборону cookies і інших технологій відстеження. При цьому Ви повинні розуміти, що якщо Ви відключите деякі файли cookies, функціональність онлайн-сервісу може бути обмежена і Ви не зможете використовувати всі його переваги, а також можлива некоректна робота деяких сторінок.

9. Права суб'єкта персональних даних

9.1. Права суб'єктів персональних даних відповідно до законодавства України:

9.1.1. Знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим особам, крім випадків, встановлених Законом.

9.1.2. Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, включаючи інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані.

9.1.3. На доступ до своїх персональних даних.

9.1.4. Отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, за винятком випадків передбачених Законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, та які саме.

9.1.5. Пред'являти мотивовану вимогу до Адміністрації про заперечення щодо обробки своїх персональних даних.

9.1.6. Пред'являти мотивовану вимогу про зміну або знищення своїх персональних даних, якщо дані обробляються незаконно або є недостовірними.

9.1.7. На захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням або невчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, які є недостовірними або ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи.

9.1.8. Звертатись зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Адміністрації до Уповноваженого Верховною Ради України з прав людини або суду.

9.1.9. Застосовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства щодо захисту персональних даних.

9.1.10. Вносити застереження щодо обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди.

9.1.11. Відкликати згоду на обробку персональних даних.

9.1.12. Ознайомитись із механізмом автоматичної обробки персональних даних.

9.1.13. На захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

9.1.14. Адміністрація має право доручити обробку персональних даних третій особі за згодою суб'єкта персональних даних, якщо інше не передбачено законодавством України, на підставі укладеного третім особою договору, умовою якого є дотримання конфіденційності та нерозголошення персональних даних.

9.1.15. Представники органів державної влади (у тому числі контролюючих, наглядових, правоохоронних та інших органів), отримують доступ до персональних даних, що обробляються в Адміністрації, в обсязі та порядку, визначеному законодавством України.

9.2. Інші права суб'єктів персональних даних відповідно до GDPR: Окрім українського законодавства щодо захисту персональних даних, Адміністрація уважно ставиться до забезпеченню Ваших прав, встановлених GDPR.

9.2.1. Право на інформацію.

Ми готові надавати суб'єктам даних інформацію про те, які їх персональні дані ми обробляємо. Якщо у Вас буде бажання дізнатися ь які Ваші персональні дані ми обробляємо, Ви зможете зробити запит на цю інформацію у будь-який час, у тому числі шляхом звернення до Адміністрації. При цьому при зверненні Ви повинні повідомити свої конкретні вимоги, щоб ми могли на законних підставах розглянути Ваш запит і дати відповідь.

Зверніть увагу, що у випадку, якщо ми не зможемо засвідчити Вашу особу шляхом обміну електронними повідомленнями або під час Вашого звернення по телефону, або у разі обґрунтованих сумнівів щодо Вашої особи, ми можемо попросити Вас надати документ, що засвідчує особу, у тому числі шляхом особистої явки на адресу місця знаходження Адміністрації. Тільки таким чином ми зможемо уникнути розголосу Ваших персональних даних особі, яка може видавати себе за Вас.

Ми опрацюємо запити в найкоротші терміни, але водночас просимо пам'ятати, що надання повного і законної відповіді щодо персональних даних – це складний процес, який може тривати до місяця.

9.2.2. Право на виправлення даних у Вас.

Якщо Ви виявите, що деякі персональні дані, які ми обробляємо про Вас, є неправильним або застарілими, будь ласка, повідомте нам про це. У цьому випадку ми можемо попросити Вас надати документ, що засвідчує особу, у тому числі шляхом особистої явки на адресу місця знаходження Адміністрації.

Якщо Ви хочете виправити персональні дані, які обробляються нами, Ви можете провести коригування самостійно, виконавши вхід до свого власного кабінету в онлайн-сервісі або зв'язавшись з Адміністрацією. У деяких випадках ми не зможемо змінити Ваші персональні дані. Зокрема, таким випадком може бути, коли Ваші персональні дані вже були використані в процесі виконання договору та/або вони містяться в податковому документ, який був оформлений відповідно до Податкового законодавства.

9.2.3. Відкликання згоди на обробку персональних даних та право на забуття

У разі, якщо Адміністрація обробляє Ваші персональні дані на підставі згоди на обробку персональних даних (зокрема, з метою здійснення маркетингових/рекламних розсилок), подальшу обробку можна будь-коли припинити. Достатньо відкликати згоду на таку обробку.

Ви також можете використовувати своє право на забуття. У випадках, передбачених ст.17 GDPR, Адміністрація знищить Ваші персональні дані, які обробляє, за винятком персональних даних, які ми зобов'язані зберігатимемо відповідно до вимог законодавства.

Так само і в цьому випадку, з метою безпеки, Адміністрація може попросити Вас надати документ, той, хто засвідчує особу, у тому числі, безпосередньо за адресою місця знаходження Адміністрації.

10. Місце зберігання персональних даних

Адміністрація має велику базу персональних даних. Для забезпечення їх безпеки ми використовуємо хмарні послуги компанії ukraine.com.ua, Компанія "Хостинг Україна".

11. Зміна політики конфіденційності

11.1. Ця Політика може бути змінена або припинена Адміністрацією в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Користувачів, у тому числі, якщо цього вимагає законодавство. Нова редакція Політики набирає чинності з моменту її розміщення в онлайн-сервісі, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. Тому ми просимо Вас відвідувати онлайн-сервіс nezabudu.com, щоб переконатися, що Ви маєте актуальну інформацію.

12. До кого Ви можете звернутись для захисту Ваших персональних даних

12.1. Якщо у Вас виникнуть питання, зауваження, скарги чи побажання щодо захисту та обробки персональних даних, Ви можете звертатися до керівника Громадської організації “НЕЗАБУДУ”, E-mail: nezаbudu.team@gmail.com.

Обов'язково вказуйте у всій кореспонденції свої ім'я, прізвище, адресу електронної пошти, а також докладні питання, зауваження, скарги чи вимоги.

12.2. Адміністративний орган захисту персональних даних в Україні - це Управління з питань захисту персональних даних Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ви можете звертатися до нього зі скаргами чи пропозиціями, якщо вважаєте, що порушено Ваші права у зв'язку з обробкою персональних даних.